ช่วงชั้นที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ช่วงชั้นที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

ช่วงชั้นที่ 3

มัธยมศึกษาที่ 1

มัธยมศึกษาที่ 2

มัธยมศึกษาที่ 3

ประชาสัมพันธ์

.

ที่อยู่

โรงเรียนคริสตสงเคราะห์

โทร : 037-391693 (ฝ่ายธุนครนายกรการ) , 037-391694 (ฝ่ายทะเบียน) Fax : 037-391085

โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์

Tel: 037-391695 184 ม.2 ตำบล องครักษ์ อำเภอ องครักษ์ 26120