ประชาสัมพันธ์

.

ที่อยู่

โรงเรียนคริสตสงเคราะห์

โทร : 037-391693 (ฝ่ายธุรการ) , 037-391694 (ฝ่ายทะเบียน) Fax : 037-391085

โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์

Tel: 037-391695 184 ม.2 ตำบล องครักษ์ อำเภอ องครักษ์ นครนายก 26120